Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

7 + 7 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Таран Євгеній Юрійович

e-mail: taran [at] univ.kiev.ua

Посада: професор.
Вчене звання: професор.
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Напрямок наукових досліджень: Механіка структурного континуума, реологія, магнітореологія і електрореологія суспензій, реофізика розчинів полімерів, біореологія, механіка композитних матеріалів, реологічне моделювання складних неньютонівських рідких середовищ.

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети:

  • Лінійна алгебра (геологічний факультет, 1 курс)
  • Аналітична геометрія (геологічний факультет, 1 курс)
  • Математичний аналіз (геологічний факультет, 1 курс)
  • Математичне моделювання у природознавстві (мех.-мат. факультет, 5 курс)
  • Спецкурс «Вступ у математичне моделювання» (мех.-мат. факультет, 3 курс)
  • Спецкурс «Математичне моделювання руху ньютонівських і неньютонівських рідин» (мех.-мат. факультет, 4 курс)

Місце народження: с. Мала Перещепина Ново-Санжарського району Полтавської області.

Біографія:

Викладацька робота.
Після закінчення механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка в 1967 році і аспірантури на цьому факультеті у 1969 році Є.Ю. Таран працює викладачем механіко-математичного факультету: 1969–1971 рр. – асистент; 1971–1984 рр. – старший викладач; 1984–1995 рр. – доцент; з 1995 р. і по теперешній час – професор.
Викладацька робота за кордоном. Робота на керівній посаді.
Під час закордонних відряджень 4 роки працював викладачем-консультантом з математики у Гаванському університеті (1971–1973 рр., 1977–1979 рр.) і 1 рік в університеті міста Камагуей (1979–1980 рр.) Республіки Куба.
Протягом двох років (1984–1985 рр.) Є.Ю. Таран працював на посаді декана по роботі з іноземними громадянами, які навчалися у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, поєднуючи цю роботу з викладанням на мех.-мат. факултеті. В КДУ у той час перебудували на навчанні та стажуванні більше 2000 іноземних студентів, аспірантів та стажерів.
Напрямки наукових досліджень:
Механіка структурного континуума, реологія, магнітореологія і електрореологія суспензій, реофізика розчинів полімерів, біореологія, механіка композитних матеріалів, реологічне моделювання складних неньютонівських рідких середовищ.
У 1970 році Є.Ю. Таран захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук на тему "О применении моделей анизотропной жидкости в реологии растворов полимеров", а в 1994 р. – дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фіз.-мат. наук на тему "Структурно-феноменологическая реология разбавленных суспензий".
Професор Є.Ю. Таран – відомий спеціаліст у механіці структурного континууму, в реології суспензій деформівних і недеформівних частинок і розчинів ланцюгових макромолекул полімерів, а також у біологіїї, у магнітореології і медичній фізиці суспензій, які виникають у крові при доданні до неї мікрочастинок лікувальних або інших речовин, що використовуються у медицині, автор багатьох публікацій у цих наукових напрямках.
Найхарактерніші результати наукових досліджень.
У 1970 р. Є.Ю. Таран у співавторстві з Ю.І. Шмаковим розробив структурно-феноменологічний метод математичного моделювання реологічної поведінки суспезій і розчинів високополімерів. Цей метод полягає у поєднанні феноменологічного (макроскопічного) вивчення складних рідких середовищ з мікроструктурним вивченням поведінки елементів структури рідкого середовища, яка явно впливає на макроскопічну поведінку складного рідкого середовища у цілому. За допомогою цього методу Є.Ю. Таран уперше отримав ряд реологічних рівнянь стану розведених суспензій з ньютонівською несучою рідиною, а також з неньютонівськими несучими рідинами такими як: аномально-в’язка рідина Оствальда-Рейнера, узагальнена неньютонівська рідина Рейнера-Рівліна, пружнов’язкі рідини Максвелла, Олдройда і Рівліна-Еріксена, полярна рідина Ковіна, мікрополярна рідина Ерінгена, рідина Стокса з моментними напруженнями, диполярна рідина Блюштейна-Гріна, анізотропна рідина Еріксена. Для гідродинамічного моделювання зважених частинок були використані такі моделі як: кулька, осесиметричний еліпсоїд, одновісна гантель, симетрична і асиметрична тривісні гантелі, а також недеформівні стрижні у вигляді циліндра, перлинного намиста, окремі бусинки якого поєднуються у прямолінійну недеформівну структуру.
Одержані визначальні реологічні рівняння розведених суспензій дозволили Є.Ю. Тарану дослідити вплив геометричних властивостей зважених частинок, їх обертального броунівського руху, зовнішніх силових полів – електричного і магнітного, а також неньютонівських властивостей несучих рідин на реологічну поведінку суспензій в їх градієнтних течіях.
Використання структурно-феноменологічного методу дозволило Є.Ю. Тарану також отримати реологічні рівняння розведених розчинів деформівних і недеформівних ланцюгових макромолекул і врахувати вплив внутрішньої мікроструктури недеформівних макромолекул, а також вплив внутрішніх властивостей деформівних макромолекул на макрореологію розведених розчинів таких макромолекул у різних градієнтних течіях.
Структурно-феноменологічний метод використовувався Є.Ю. Тараном для вивчення розведених суспензій, які виникають у крові, наприклад, при доданні до неї мікрочастинок різних ліків, мікрочастинок контрастних речовин для візуалізації течії крові у кровоносних судинах, при доданні до крові ферро- та феррімагнітних мікрочастинок при лікуванні деяких видів раку, при доданні спеціальних частинок для діалізу крові поза організмом. При цьому були отримані реологічні рівняння розбавлених суспензій в крові сферичних і еліпсоїдальних зважених мікрочастинок. Ці рівняння дозволили дослідити вплив геометрії зважених частинок на реологію суспензій, що виникають, а також вплив зовнішніх магнітних полів на градієнтні течії таких суспензій в крові.
Результати наукових досліджень, які отримані Є.Ю. Тараном, складають основу математичного моделювання руху різного роду суспензій і розчинів, які використовуються, зокрема, у технологіях хімічної, переробної та харчової промисловості, у біології і медицині, при виготовлені скла і композитних матеріалів.
Є.Ю. Таран є членом Реологічного товариства ім. В.Г. Виноградова з секретаріатом в Інституті нафто-хімічного синтезу ім. А.В. Топчієва РАН, м. Москва.
Ім’я Є.Ю. Тарана занесено до міжнародного довідника "Who is Who in the World", зокрема, у 1999-2004 роках і до міжнародного довідника "Who is Who in Science and Engineering", зокрема, у 2002-2003 роках.
Результати наукових досліджень Є.Ю. Таран опублікував більше ніж у 120 наукових працях і особисто представив на таких міжнародних симпозіумах, конференціях і конгресах:
- the 1st International Conference on Engineering Rheology, 1999, in Zielona Gora, Poland;
- the 20th Symposium on Rheology, 2000, in Karacharovo, Russia;
- the 11th International Conference on Mechanics of Composite Materials, 2000, in Riga (Jurmala), Latvia;
- the 9th International Conference on Magnetic Fluids, 2001, in Bremen, Germany;
- the 13th International Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids, 2002, in Bilbao, Spain;
- the 13th Conference of the European Society of Biomechanics, 2002, in Wroclaw, Poland;
- the International Workshop on Recent Advances in Nanotechnology of Magnetic Fluids, 2003, in New Delhi, India;
- the 5th Euromech Fluid Mechanics Conference, 2003, in Toulouse, France;
- the Workshop "Magnetic Forces in Bio- and Nanotechnologies", 2004, in Riga, Latvia.
- the International Conference on Mathematical Models and Methods in Biology and Medicine, 2005, in Bedlewo, Poland;
- the Advanced Course and Workshop on Blood Flow – Modeling and Diagnostics, 2005, in Warsaw, Poland;
- the 13th Conference on Applied and Industrial Mathematics, 2005, in Piteşti, Romania;
- the 3rd European Medical & Biological Engineering Conference, 2005, in Prague, Czech Republic;
- the 5th European Symposium of Biomedical Engineering, 2006, Patras, Greece;
- the International Science Conference of Material Science and Manufacturing Technology, 2007, in Prague, Czech Republic;
- the 5th International Symposium on Environmental Hydraulics, 2007, Phoenix, U.S.A.;
- the 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS2008), 2008, in Venice, Italy;
- the 11th Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2008, in Dresden, Germany;
- the 2nd ECCOMAS Thematic Conference on the Mechanical Response of Composites, 2009, in London, U.K.;
- IV European Conference on Computational Mechanics, 2010, Paris, France.

Короткий список найбільш характерних публікацій:
1. Shmakov Yu.I. and Taran E.Yu., Structure-continual approach in rheology of polymer materials, Inzh.-Fiz.Zhurn., 1970, Vol.18, pp.1019-1024 (in Russian).
2. Taran E.Yu., Rheological constitutive equations for dilute suspensions of rigid dumbbells, Prikl. Mekh., 1977, Vol.13,No.4, pp.110-115 (in Russian).
3. Taran E.Yu., Influence of electric field on rheological behavior of dilute suspension of dipole dumbbells in visco-elastic fluid of Oldroyd, Mekhanika Polimerov, 1978, No.3 pp.519-524 (in Russian).
4. Taran E.Yu., Couple stresses in dispersion medium of dilute suspension, Reports of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR. Ser.A, 1986, No.3, pp.50-53 (in Russian).
5. Taran E.Yu., Dilute suspension of rigid axisymmetric particles in micropolar fluids, Visnyk Kyiv. Universytetu. Matematyka I Mekhanika, 1987, No.29, pp.91-96 (in Ukrainian).
6. Pridatchenko Yu.V. and Taran E.Yu., Hydrodynamic and rheological models of dilute suspensions of rigid ellipsoidal particles in non-Newtonian fluids, Reports of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR. Ser.A, 1988, No.3, pp.59-61 (in Russian).
7. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Volkov V.S., Rheological behavior of dilute suspensions of rigid asymmetrical particles, Inzh.-Fiz.Zhurn., 1992, Vol.62, pp.57-65 (in Russian).
8. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Volkov V.S., Mechanics of suspensions of rigid uniaxial dumbbells in an anisotropic fluids, Zhurn, Prikl. Mekh. Tekhn. Fiz., 1994, Vol.35, No.4, pp. 99-107 (in Russian).
9. Taran E.Yu., Structure-phenomenological rheology of dilute suspensions, DSc (Physics and Mathematics) Thesis, Kharkov Stale University, Kharkov, 1994 (in Russian).
10. Taran E.Yu., Selezov I.T., Pridatchenko Yu.V. and Taran D.E., Effect of couple stresses and rotational viscosity of the dispersion medium on rheological behaviour on the dilute suspension, Reports of she National Academy of Sciences of Ukraine, 1995, No.4, pp.58-60.
11. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V., Selezov I.T. and Taran D.E., Electrorheological effect of reducing the suspension viscosity in laminar flows below the viscosity of anisotropic dispersive medium, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 1996, Vol.7, pp.484-488.
12. Pridatchenko Yu.V., Taran E.Yu. and Gryaznova V.A., Constitutive equations of a dilute suspension with anisotropic dispersive medium, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1999, No.7, pp.82-85.
13. Taran E.Yu. and Selezov I.T., Structure-phenomenological rheology of suspensions in fluids with cross viscosity, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 1999, Vol.4, pp.27-32.
14. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V., Selezov I.T. and Taran D.E., Rheology of suspensions with non-Newtonian solvents, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 1996, Vol.76. pp.513-514.
15. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Gryaznova V.A., Peculiarities of the formation of composite materials in anisotropic liquid systems with elongated suspended particles, Mechanics of Composite Materials, 2001, Vol.37, No.3. pp.251-256.
16. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Gryaznova V.A., Features of magnetorheology of suspension with the Cowin polar carrier fluid, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2002, Vol.252, p.229-231.
17. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Gryaznova V.A., Application of the electric field for reducing the suspension effective viscosity, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2002, Vol.7, p.93-98.
18. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Gryaznova V.A., Structure-phenomenological rheology of dilute suspensions in blood, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2002, Vol. 4, Suppl. 1, p.507-508.
19. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Gryaznova V.A., Hydrodynamic formation of stable anisotropic structures in Couette flow of dilute suspension, Comptes rendus - Mėcanique, 2004, Vol.332, p.279-284.
20. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Gryaznova V.A., Formation of composite materials in gradient flows of suspension, Materials Science and Engneering, 2004, A370, No.1-2, p.516-518.
21. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Melnyk O.A., Structure-phenomenological magnetic rheology of dilute suspensions of non-Brownian magnetic elongated particles, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2004, No.11, pp.89-94 (in Ukrainian).
22. Taran E.Yu., Pridatchenko Yu.V. and Gryaznova V.A., Structure-phenomenological magneto-rheological models of aggregated magnetic fluids, Magnetohydrodynamics, 2004, Vol.40, No.4, pp.431-440.