Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

2 + 14 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Станжицький Олександр Миколайович

Станжицький Олександр Миколайович

e-mail: ostanzh [at] gmail.com,
stom [at] mail.univ.kiev.ua

Посада: завідувач кафедри, професор.
Вчене звання: професор.
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Напрямок наукових досліджень: диференціальні рівняння з випадковими збуреннями, якісна теорія різницевих рівнянь, оптимальне керування.

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети:

 • Варіаційне числення та методи оптимізації (мех.-мат. ф-т)
 • Актуарна та фінансова математика (мех.-мат. ф-т)
 • Математичне моделювання в природознавстві (мех.-мат. ф-т)

Місце народження: с. Чупира Білоцерківського р-ну Київської обл.

Біографія:

Після закінчення з відзнакою у 1985 р. механіко-математичного факультету О.М. Станжицький працював асистентом на кафедрі загальної математики (1987-1988 р.р.), а потім на кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь асистентом (1988-1994), доцентом (1994-2003).
У 1989 році захистив кандидатську дисертацію, а у 2002 р. – докторську дисертацію на тему «Якісний та асимптотичний аналіз рівнянь з випадковими збуреннями».
З 2003 року - завідувач кафедри загальної математики.
О.М. Станжицький - учень академіка НАН України А.М. Самойленка, займається вивченням диференціальних рівнянь з випадковими правими частинами. Ним розроблені методи дослідження стійкості систем диференціальних рівнянь з випадковою імпульсною дією, встановлені умови існування періодичних режимів у таких системах.
За допомогою методу функцій Ляпунова О.М. Станжицький вивів умови існування та стійкості інваріантних множин стохастичних систем. Ним отримано загальний принцип зведення в теорії стійкості таких систем.  За допомогою методу усереднення диференціальних операторів вивчена гранична поведінка інваріантних мір. Ним також проведені глибокі дослідження асимптотичної поведінки лінійних та слабко нелінійних стохастичних систем Іто, зокрема вивчені питання дихотомії та асимптотичної еквівалентності. О.М. Станжицький успішно застосував метод усереднення для дослідження задач оптимального керування детермінованими та стохастичними системами. Ним досліджується асимптотична поведінка розв’язків стохастичних систем у нескінченновимірних просторах. Зокрема, для стохастичних систем типу “реакція-дифузія” знайдені достатні умови існування та єдності інваріантної міри. Для систем різницевихрівняньотримавумовиякісноївідповідностіміжвластивостямиїхрозв’язків та розв’язків відповідних їм диференціальних рівнянь. Ним отримано коефіцієнтні умови існування оптимальних керувань для систем звичайних та стохастичних диференціальних рівнянь. Окреме коло питань наукових інтересів складають рівняння на часових шкалах. Станжицький є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, опублікованих в провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Підготував 8 кандидатів фізико-математичних наук.
Читає ряд нормативних та спеціальних курсів на механіко-математичному факультеті.
Керує науковою роботою аспірантів.
О.М. Станжицький – академік АН Вищої школи. За наукові досягнення нагороджений пам’ятною медаллю ім. М.М. Боголюбова у 2009 році, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року.

Основні наукові праці:

Монографії:

1. А.М. Самойленко, О.М. Станжицький. Якiсний та асимптотичний аналiз диференцiальних рiвнянь з випадковими збуреннями. – Київ: Наукова думка, 2009. – 335 с.
2. A.M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi. Qualitative and asymptotic analysis of differential equations with random perturbations.–Singapore: World Scientific, 2011. – 322 p.

Підручники:

 1. Плахотник В.В., Станжицький О.М. та інші. “Вища математика”, рекомендовано Міністерством освіти та науки України, як базовий підручник з математики для вищих навчальних закладів. Харків "Фоліо" 2014, 670 стр.
 2. А.М. Самойленко, К.К. Кенжебаєв, О.М. Станжицький, Є.Ю. Таран. «Математичне моделювання», підручник, Київ, 2015 «Наукова думка», 327 стр.

Статті:

 1.  A. M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi and A.M. Ateiwi. On invariant tori for a stochastic Ito systems// Journal of Dynamics and Differential Equations. – 2005. – 17, N 4. –P. 737–758.

     2. A.M. Samoilenko, N.I. Mahmudov, O.M. Stanzhitskii. Existence, uniqueness         and controllability results for neutral FSDES in Hilbert spaces// Dynamic       Systems and Applications.– 2008.– 17.– P. 53–70.

 1. О.М. Станжицький. Дослідження експоненціальної дихотомії стохастичних систем Іто за допомогою квадратичних форм // Український Математичний Журнал.– 2001.– 53, № 11.– С.1545–1555.
 2. А.Н. Станжицкий. О принципе сведения А.М. Самойленко для дифференциальных уравнений со случайными возмущениями// Дифференциальные уравнения.– 2001.– 37, № 2.– С. 218–222.
 3. О.М. Станжицький, А.М. Ткачук. Про зв’язок мiж властивостями         розв’язкiв рiзницевих та вiдповiдних диференцiальних рiвнянь // Український Математичний Журнал.– 2005.– 57, № 7.– С. 989–996.
 4. О.М. Станжицький , А.М.Ткачук. Дисипативнiсть диференцiальних та вiдповiдних їм рiзницевих рiвнянь // Український Математичний Журнал.– 2006.– 58, № 9.– С. 1249–1256.
 5. А.М. Самойленко, А.Н. Станжицкий. Об усреднении   дифференциальных уравнений на бесконечном интервале // Дифференциальные Уравнения.– 2006.– 42, № 4.– С. 476–482.
 6. А.М. Самойленко, А.Н. Станжицкий, Н.И. Махмудов. Метод усреднения и двухсторонние ограниченные решения стохастических систем Ито// Дифференциальные Уравнения.– 2007.– 43, № 1.– С. 52–63.
 7. О.М. Станжицький, О.О. Самойленко. Коефіцієнтні умови існування        оптимального керування для систем диференціальних рівнянь//    Нелинейные колебания, Т.16, №1, 2013, стр. 125-132.
 8.  Bohner, O. Stanzhytskyi, A. Bratochkina. Stochastic dynamic equations on general time scales// Electronic Journal of Differential Equations , 2013, N 57, pp.1-15.

11. О.В. Карпенко, В.І. Кравець, О.М. Станжицький. Коливніть розв’язків лінійних функціонально – різницевих рівнянь другого порядку// Украинский мат. журнал, Т. 65, №2, 2013, стр. 226—235.

12. O. Karpenko, O. Stanzhytskyi. The relation between the existence of       bounded solutions of differential equations and the corresponding difference       equations// Journal of Difference Equations and Applications. V.19, N 12,          2013, pp. 1967-1982.

13.   A.N. Stanzhytskyi, E.A. Samoilenko and V.V. Mogilova. On the existence       of an optimal feedback control for stochactic systems// Differential       equations, V. 49, N11,2013,  pp.1456-1464.

 1. V. Mogilova, O. Stanzhytskyi and A. Tkachuk Application of the averaging method to some optimal control problems// Functional differential equations V.20, 2013, N 3-4, p.227-237.

15. O.M. Stanzhytskyi, E.A. Samoilenko. Coefficient conditions for existence          of optimal control for systems of differential equations // Siberian       Mathematical Journal, V. 55. N. 1, pp.156-170, 2014.

16. M. Bohner, O. Karpenko and O. Stanzhytskyi. Oscillation of solutions of            second-order linear differential equations and corresponding difference      equations// Journal of Difference Equations and Applications, 2014, V.20,            N7, 1112-1126 p.

17. O. Misiats, O. Stanzhytskyi, N.K.Yip  Existence and Uniqueness of Invariant Measures for Stochastic  Reaction–Diffusion Equations in Unbounded Domains. Journal of Theoretical Probability, 2015, Issue 4, p/       1763-1786.