Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

2 + 5 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Парасюк Ігор Остапович

Парасюк Ігор Остапович
Посада
професор кафедри диференцiальних та iнтегральних рiвнянь
Вчений ступiнь
доктор фiзико-математичних наук
Біографія
Народився 18 січня 1953 року, у місті Львів. Доктор фізико-математичних наук (1995), професор (2001). Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1975). На кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь КНУ працює з 1978 року: асистент (1978–1986), доцент (1986–1991, 1994–1996), докторант (1991-1994), професор (з 1996), декан механіко-математичного факультету (з 2003 по 2007).
Напрями наукової роботи
дослідження багаточастотних коливань та інваріантних многовидів динамічних систем. Розробив теорію коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем, обчислив асимптотику резонансних зон рівняння Шредінгера з неаналітичним квазіперіодичним потенціалом, обгрунтував варіаційний метод відшукання квазіперіодичних розв'язків лагранжевих систем.
Педагогічна діяльність
викладання нормативного курсу „Диференціальні рівняння”, спеціальних курсів з питань сучасної теорії диференціальних рівнянь, нелінійних коливань, теорії гамільтонових систем.
Основні публікації.
Symplectic symmetries of Hamiltonian systems

J. Nonlinear Math. Phys. – 1995. – 2, № 3 – 4. – P. 278 – 282;


Generalized and classical almost periodic solutions of Lagrangian systems Funkc. Ekvac. – 1999. – 42, № 3 – p. 235 – 250;


Біфуркація канторової множини коізотропних інваріантних торів гамільтонової ситеми при збуренні симплектичної структури// Нелінійні коливання. – 1998. – 1, № 2. – с. 81 – 89.

Підручники та посібники проф. Парасюка І.О.

  1. Диференціальні рівняння. Підручник з грифом МОН. К.: Либідь, 2003. 600 с. (у співавторстві з Самойленком А.М., Перестюком М.О.)
  2. Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь. Навчальний посібник. К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. - 88с.