Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

1 + 1 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Грисенко Марина Віталіївна

Грисенко Марина Віталіївна

e-mail: magryss [at] univ.kiev.ua
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Напрямок наукових досліджень: Асимптотична поведінка розв'язків систем стохастичних диференціальних рівнянь, економіко-математичне моделювання.
Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети:

  • Математика для економістів (Інститут міжнародних відносин)
  • Математика в економіці (Інститут міжнародних відносин)
  • Теорія ймовірностей і математична статистика (Інститут міжнародних відносин)
  • Економетрика (Інститут міжнародних відносин)
  • Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів (Інститут міжнародних відносин)
  • Стохастичні моделі в міжнародному бізнесі (Інститут міжнародних відносин)
  • Основи вищої математики (біологічний факультет)
  • Вища математика (географічного факультет, Військовий інститут)

Місце народження: м. Київ.
Біографія:

М.В. Грисенко закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка у 1985 році. Після закінчення університету навчалась в аспірантурі на кафедрі теорії ймовірностей і математичної статистики під керівництвом професора Г.Л. Кулініча. В 1990 році захистила кандидатську дисертацію "Асимптотична поведінка розв'язків систем стохастичних диференціальних рівнянь при нерегулярній залежності від параметра".

Працює на кафедрі загальної математики 1990 року асистентом, з 1997 року - доцентом.
З 1990 по 1997 рік читала лекції з курсу "Вища математика" для студентів географічного, геологічного, біологічного факультетів, Військового інституту. З 1997 року читає лекції для студентів Інституту міжнародних відносин з нормативних курсів "Математика для економістів", "Математика в економіці", "Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів міжнародників", "Економетрика", "Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів", "Стохастичні моделі в міжнародному бізнесі". З 2000 року читає лекції з математичних дисциплін на відділенні післядипломної освіти, де здобувається друга вища освіта (перепідготовка) ОКР «спеціаліст» та ОКР «магістр» (для випускників освітньо-професійних програм спеціаліста Інституту міжнародних відносин та інших профільних ВНЗ) за спеціальностями: міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес.М.В. Грисенко є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.У 1999 та в 2009 роках проходила стажування в Інституті математики НАН України. У 2004 році проходила стажування у Liverpool John Moores University (Великобританія). Сертифікований Коуч. У 2012-2013 році Академія професіонального коучінга Fowler Wainwright International Institute of Professional Coaching (FIA USA). У 2016 році пройшла міжнародні сертифіковану програми ICF в Академії коучінгової майстерності Working People Group (WPG)  і FIA.

Основні навчально-методичні та наукові праці:
Підручники:

1.ГРИСЕНКО М.В. Математика для економістів. Підручник. К. ВПЦ «Київський університет» - 2008. -599 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.
2. ГРИСЕНКО М.В. Математика для економістів. Підручник. К. «Київський університет» - 2012. -663 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів.

Навчальні посібники:

1. ГРИСЕНКО М.В. Математика для економістів. Методи і моделі, приклади і задачі.
Навчальний посібник . К. Видавництво «Либідь». - 2007. -720с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
2. ГРИСЕНКО М.В., РИЖОВ А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників
Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» - 2009. - 211 с.
3. ГРИСЕНКО М.В., РИЖОВ А.Ю. Математична статистика для економістів-міжнародників.Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» - 2011. - 261 с.
4. ГРИСЕНКО М.В., ЧУГАЄВ А.А. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник . К.: Видавництво ІМВ. - 2012. - 235 с.
5. ГРИСЕНКО М.В., РИЖОВ А.Ю. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників.
Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» -- 2012. -492 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів економічних напрямів і спеціальностей університетів.
6. ГРИСЕНКО М.В., ШВОРАК Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина І. Теоретичні основи. Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» - 2016. - 271 с.
7. ГРИСЕНКО М.В., ШВОРАК Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина ІІ. Прикладні моделі. Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» - 2016. - 223 с.
8. ГРИСЕНКО М.В., РИЖОВ А.Ю., ШВОРАК Л.О. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів. Частина ІІІ. Практикум. Навчальний посібник . К. ВПЦ «Київський університет» - 2016. - 229 с.

Статті:

1. Об асимпототическом поведении решений систем стохастических диффузионных процес сов при нерегулярной зависимости от параметра. Докл. АН УССР. Сер.А
2. О предельном поведении решений ситсем стохастических дифузионных уравнений. Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 40
3. Слабая сходимость последовательности цепей Маркова к диффузионному процесу. Вест. Киев. Гос.ун-та. Математика и механика.