Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

7 + 12 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Вижва Зоя Олександрівна

Вижва Зоя Олександрівна

e-mail: zoya_vyzhva [ at ] ukr.net
Посада: професор.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук.

Напрямок наукових досліджень: статистичне моделювання випадкових процесів і випадкових полів у різних метричних просторах та ізотропних випадкових полів на сфері.
Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети:

  • Спектральний аналіз (геологічний факультет)
  • Статистична обробка геологічних даних (геологічний факультет)
  • Спецкурси (мех.-мат. факультет)

ісце народження: смт. Чемерівці Хмельницької обл.
Біографія:
З.О. Вижва закінчила механіко-математичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка в 1983 році.
Навчалась в аспірантурі кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики.
З 1987 року залишилась працювати в університеті на науковій роботі (молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником)..
З 2003 року перейшла на науково-педагогічну роботу в університеті на посаду доцента кафедри загальної математики, на якій працювала по червень 2015. З липня 2015 за конкурсом займає посаду професора кафедри загальної математики механіко-математичного факультету. Отримала вчене звання старшого наукового співробітника (2002), вчене звання доцента (2008).
Основним напрямком науково-дослідної роботи З.О. Вижви є статистичне моделювання випадкових процесів і випадкових полів у різних метричних просторах та ізотропних випадкових полів на сфері.
З.О. Вижва - одна з небагатьох спеціалістів в Україні, яка займається вирішенням задач статистичного моделювання та апроксимації однорідних та ізотропних випадкових полів у багатовимірних просторах та ізотропних полів на сфері з використанням спектрального розкладу таких випадкових полів. Нею вперше побудовані статистичні моделі та розроблені моделюючі алгоритми для генерування реалізацій випадкових полів на площині, в тривимірному просторі та на сфері на основі спектрального розкладу.
Інший напрям наукової діяльності З.О. Вижви пов'язаний із застосуванням статистичного моделювання випадкових процесів та випадкових полів до вирішення геологічних та географічних задач. В ряді її робіт розглянута проблема використання алгоритмів статистичного моделювання випадкових процесів та випадкових полів до геологічних та географічних задач, а також до задач геофізичного моніторингу екологічного стану довкілля..
Результати основних досліджень З.О. Вижви представлено на наукових семінарах та конференціях, в тому числі міжнародних.
У 2000 р. нагороджена почесною грамотою мех.-мат. факультету за бездоганну багаторічну працю та з нагоди 60-річчя факультету., а у 2010 р. -  Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.
З.О. Вижва є автором більше70 наукових праць (серед них – 3 навчальних посібники та монографія).