Анонс

Конференції, школи, семінари


Оліміпада з кількісних методів в економіці:
07 грудня 2017р. - перший тур (онлайн)
15 грудня 2017р. - фінальний тур (Київська школа економіки) Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

7 + 1 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

VIII вiдкрита фiзико-математична олiмпiада Рiшельєвського лiцею

I.М.Мiтельман, Заслужений вчитель України, кандидат
фiзико-математичних наук, доцент, голова журi олiмпiади

З 12 по 16 жовтня 2006 року в Одесi було проведено традицiйну вiдкриту фiзико-математичну олiмпiаду Рiшельєвського лiцею Одеського нацiонального унiверситету, в якiй взяли участь юнi математики та фiзики Одещини, учнi фiзико-математичного лiцею №27 м. Харкова, Академiчної гiмназiї №45 м. Харкова, лiцею №89 м. Харкова, Класичної гiмназiї м. Сум, лiцею iнформацiйних технологiй при Днiпропетровському нацiональному унiверситетi, фiзико-математичної школи №6 м. Євпаторiї, фiзико-математичного лiцею при Львiвському нацiональному унiверситетi iм. Iвана Франка, гiмназiї №1 м. Севастополя, школи №29 м. Севастополя, Херсонського фiзико-технiчного лiцею, а також - команда Юнацької математичної школи при Санкт-Петербурзькому державному унiверситетi, представлена
учнями школи-лiцею №533 м. Санкт-Петербурга.

Учасники виконували завдання усної олiмпiади - фiзико-математичного марафону, фiзичного конкурсу Рекорд",
"традицiйної" письмової олiмпiади, взяли участь в iнших заходах.
Регламент олiмпiади був уже добре знайомим постiйним учасникам наукових змагань, якi влаштовуються Рiшельєвським лiцеєм. У перший день змагань вiдбувся усний тур олiмпiади - фiзико-математичний марафон. Учнi мали право змагатися з окремих предметiв, або ж - у комплексному залiку з фiзики та математики. На першому етапi марафону з математики школярам запропонували шiсть задач, причому для кожної iз задач надавалося по три спроби (якщо учень захищав своє розв'язання з першої спроби, то отримував 7 балiв, з другої - 6 балiв, з третьої - 5 балiв). Задля проходження до другого етапу
учень мав набрати принаймнi 15 балiв. У другому етапi учень одержував ще шiсть - бiльш складних - задач, за успiшне розв'язування котрих отримував (в залежностi вiд спроби, з якої захистив своє розв'язання) 10, 8 або 6 балiв. Кожна з шести задач фiнального туру з математики, який тривав протягом п'яти годин, оцiнювалася в 10 балiв.

У складi журi олiмпiади працювали Заслужений вчитель України професор Миколаївського державного унiверситету iм. П. Могили кандидат фiзико-математичних наук В.М.Лейфура, Заслужений вчитель України доцент Вiнницького державного педагогiчного унiверситету iм. М. Коцюбинського В.А.Ясiнський, Заслужений вчитель України та АР Крим, учитель ФМШ №6 м. Євпаторiї I.П.Нагель, Заслужений вчитель
України, учитель ФМЛ № 27 м. Харкова О.Ю.Харiк, професор КНУ iм. Т. Шевченка доктор фiзико-математичних наук О.Г.Кукуш, докторант Iнституту математики НАН України кандидат фiзико-математичних наук О.Ю.Теплiнський, викладач Пiвденноукраїнського педагогiчного унiверситету iм. К.Д.Ушинського кандидат фiзико-математичних наук
С.М.Сапрiкiн, доцент ОНУ iм. I.I.Мечникова кандидат
фiзико-математичних наук Г.М.Вартанян, викладач КНУ iм. Т. Шевченка кандидат фiзико-математичних наук Г.М.Шевченко, випускник аспiрантури Iнституту математики НАН України В.Б.Брайман, студент КНУ iм. Т. Шевченка О.О.Клурман, студенти ОНУ iм. I.I.Мечникова Р.I.Чепляка i А.В.Сенiна.

Велику увагу науковим змаганням, що їх iнiцiює та проводить протягом багатьох рокiв Рiшельєвський лiцей при Одеському нацiональному унiверситетi, завжди придiляє Мiнiстерство освiти i науки України, Iнститут iнновацiйних технологiй i змiсту освiти, якi надають таким заходам значної науково-методичної та органiзацiйно-методичної
пiдтримки, сприяють залученню до лав їх учасникiв нових команд. У проведеннi цiєї олiмпiади брали участь провiдний спецiалiст МОН України О.В.Хоменко i старший науковий спiвробiтник Iнституту Заслужений вчитель України кандидат педагогiчних наук доцент Б.Г.Кремiнський. Члени журi, керiвники команд, учнi мали чудову нагоду поспiлкуватися з I.С.Соколовською - головним редактором газети "Математика" видавництва "Шкiльний свiт", на шпальтах якої вже багато рокiв докладно висвiтлюються цiкавi заходи колективу Рiшельєвського лiцею, iнших провiдних освiтнiх установ нашої країни.

Благодiйну пiдтримку олiмпiадi надав Акцiонерний банк "Пiвденний" (Голова Правлiння - депутат Одеської мiської ради В.В.Мороховський), який, до речi, виступав i спонсором Мiжнародної студентської математичної олiмпiади, що влiтку 2006 року проходила в Одесi. Крiм того, призи для переможцiв були наданi й Одеським обласним вiддiленням Iнтелектуального форуму України (Голова вiддiлення - О.О.Козаченко, вiдповiдальний секретар - професор М.Г.Мiракьян)

Володимир Медвiдь - абсолютний переможець олiмпiади
Абсолютним переможцем олiмпiади з математики журi визнало учня фiзико-математичного лiцею при Львiвському нацiональному унiверситетi iм. Iвана Франка Володимира Медвiдя (на фото) - срiбного призера 47-ої Мiжнародної математичної олiмпiади. Володимир показав високий результат, зокрема на письмовому турi олiмпiади бездоганно розв'язав усi п'ять запропонованих задач.

Переможцями VIII вiдкритої фiзико-математичної олiмпiади в номiнацiї "математика" стали 22 учнi, котрим було присуджено дипломи I-III ступенiв. Усi переможцi отримали подарунки вiд Рiшельєвського лiцею та названих вище спонсорiв олiмпiади.

Автор статтi - голова журi олiмпiади - висловлює щиру подяку всiм авторам задач проведеної олiмпiади, а також члену редколегiї журналу "У свiтi математики", члену журi Володимиру Брайману, який упорядкував для друку деякi альтернативнi розв'язання, запропонованi учасниками олiмпiади.

ПЕРЕМОЖЦI VIII ВIДКРИТОЇ ОЛIМПIАДИ РIШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛIЦЕЮ

Дипломи I ступеня:

Медвiдь Володимир
учень 11 класу ФМЛ при Львiвському унiверситетi
Самсонов Руслан
учень 10 класу лiцею №533 м. Санкт-Петербурга

Дипломи II ступеня

Вайсбурд Антон
учень 11 класу Академiчної гiмназiї №45 м. Харкова
Фiль Пилип
учень 11 класу Академiчної гiмназiї №45 м. Харкова
Кадець Людмила
учениця 11 класу Академiчної гiмназiї №45 м. Харкова
Зионг Мiнь Чанг
учениця 10 класу Рiшельєвського лiцею м. Одеси
Вавiлов Дмитро
учень 10 класу лiцею №533 м. Санкт-Петербурга
Вотрина Олена
учениця 10 класу лiцею №533 м. Санкт-Петербурга

Дипломи III ступеня

Драч Костянтин
учень 11 класу ФМЛ №27 м. Харкова
Бойко Iван
учень 11 класу ФМЛ №27 м. Харкова
Пономаренко Олександр
учень 11 класу Рiшельєвського лiцею м. Одеси
Михайлович Орест
учень 11 класу ФМЛ при Львiвському унiверситетi
Клюка Володимир
учень 11 класу ФМЛ при Львiвському унiверситетi
Соляник Дар'я
учениця 11 класу Херсонського фiзико-технiчного лiцею
Ларинський Артем
учень 10 класу лiцею №533 м. Санкт-Петербурга
Жук Олександр
учень 10 класу Рiшельєвського лiцею м. Одеси
Корепанова Катерина
учениця 10 класу Рiшельєвського лiцею м. Одеси
Добосевич Олесь
учень 10 класу ФМЛ при Львiвському унiверситетi
Нгуен Хоан Лонг
учень 10 класу Рiшельєвського лiцею м. Одеси
Кореновська Ярослава
учениця 10 класу Рiшельєвського лiцею м. Одеси
Пугач Iлля
учень 10 класу гiмназiї №1 м. Севастополя
Агеєнко Анастасiя
учениця 11 класу Херсонського фiзико-технiчного лiцею

Ця стаття та задачi олiмпiади у форматi *.pdf, 378.64 KB

Attachment Size
medvid.jpg 33.07 KB
rishelje_viii.pdf 378.64 KB