Анонс

Конференції, школи, семінари

Щосуботи - для студентів та абітурієнтів- Business-Leader School KNU. Реєстрація

Щовівторка - для аспірантів 1 року навчання “Математичні основи і технології систем програмного забезпечення та алгоритми”. Запрошення

Щосереди - факультативний курс «Основи моделювання в SAS Enterprise Miner». Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Вхід

5 + 3 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Спеціальності

Щороку студентами механiко-математичного факультету стають 165 найбiльш пiдготовлених абiтурiєнтiв, з них 150 - денної форми навчання. На сьогоднi факультет має два вiддiлення - математики i механiки. На першому з них готують фахiвцiв зi спецiальностей "математика" та "статистика", а на другому - зi спецiальностi "механiка".
Починаючи з третього курсу, студенти вiдповiдних спецiальностей здiйснюють пiдготовку за бiльш вузькими спецiалiзацiями:
спецiальнiсть "математика"

 • алгебра та математична логiка,
 • математичний та функцiональний аналiз,
 • геометрiя,
 • математичне моделювання,
 • математична фiзика,
 • математичний аналiз,
 • диференцiальнi рiвняння,
 • теорiя ймовiрностей i математична статистика

спецiальнiсть "статистика"

 • актуарна та фiнансова математика,
 • прикладна статистика,
 • математична економiка

спецiальнiсть "механiка"

 • теоретична та прикладна механiка,
 • механiка суцiльного середовища

Вiдзначимо, що такi спецiалiзацiї, як актуарна (страхова) та фiнансова математика, прикладна математична статистика, математична економiка та економетрика, обчислювальна математика, математичне моделювання, теоретична механiка, механiка суцiльного середовища значною мiрою мають прикладний характер.

Навчання здiйснюється за трьома квалiфiкацiйними рiвнями - "бакалавр", "спецiалiст" та "магiстр". Термiн навчання на денному вiддiленнi: для бакалаврiв - 4, для спецiалiстiв - 5, для магiстрiв - 6 рокiв.
Термiн навчання на заочному вiддiленнi: для спецiалiстiв - 6 рокiв.
Особи, якi успiшно склали вступнi iспити, але не пройшли за конкурсом на мiсця державного замвлення за рiшенням приймальної комiсiї можуть бути зарахованi на навчання на контрактнiй основi.