Анонс

Конференції, школи, семінари


17, 19, 23 жовтня відбудеться презентація програм академічної мобільності: інститут філолології, природничі факультети та (факультет соціології та психології, юридичний факультет) . Запрошуються всі бажаючі.

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Вхід

1 + 2 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Програми нормативних курсiв, 4 курс

механіка

Теорiя пластин i оболонок (*.doc)
Педагогiка та методика викладання математики (*.doc)
Експериментальнi методи механiки деформiвного твердого тiла (*.rtf)
Теорiя стiйкостi (*.doc)
Теорiя тепломасообмiну (*.doc)
Теорiя пружностi (*.doc)
Аерогiдромеханiка (*.doc)
Механiка руйнування (*.doc)
Варiацiйне числення (*.doc)

статистика

Педагогiка та методика викладання математики та iнформатики (*.doc)
Методи економiчних обчислень (*.doc)
Актуарна i фiнансова математика (*.doc)
Рiвняння математичної фiзики (*.doc)
Спектральна теорiя операторiв (*.doc)
Варiацiйне числення та методи оптимiзацiї (*.doc)

математика

Педагогiка та методика викладання математики та iнформатики (*.doc)
Методи обчислень (*.doc)
Рiвняння математичної фiзики (*.doc)
Спектральна теорiя операторiв (*.doc)