Анонс

Конференції, школи, семінари

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

5 + 1 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Мiжнароднi зв'язки

Спiвробiтниками кафедр проводяться спiльнi науковi розробки:

  Кафедра теорiї ймовiрностей та математичної статистики:
 • Проф. Ю.С. Мiшура – з Гумбольдт-Унiверситетом в Берлiнi, унiверситетом Гельсинки;
 • Проф. Козаченко Ю.В., ас. Василик О.I. – University of Helsinki, Finland,
  University. Philadelphia, USA, University of Pisa, Italy;
 • Доц. Оленко А.Я. – Aurhus university Denmark; Norwegian computer center Oslo, Norway; Унiверситет Ватерлоо, Канада; Унiверситет Рiєкi (Хорватiя);
 • Наук. спiвр. Сахно Л.М. – Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
  Кафедра математичної фiзики має спiльнi науковi роботи з:
 • Казанським унiверситетом,
 • унiверситетами мiст Салерно та Рим (Iталiя);
 • Штутгарту.
  Кафедра алгебри i математичної логiки:
 • Проф. Дрозд Ю.А. – з унiверситетом Кайзерслаутерна (Нiмеччина);
 • Проф. Сущанський В.I., доц. Ганюшкiн О.Г., ас. Безущак О.О. та ас. Кудрявцева А.М - з унiверситетом мiста Упсала (Швецiя);
 • Доц. Овсiєнко С.А - з унiверситетом мiста Сiдней (Австралiя);
 • Ас. Олiйник А.С. - з унiверситетом мiста Вiннiпег (Канада).
  Кафедра математичного аналiзу:
 • Проф. I.О.Шевчук - з унiверситетами Iзраїлю, Польщi, Францiї;
 • Проф. О.Г.Кукуш - з Малардален унiверситетом, Вастерос, Швецiя;
 • Доц. О.Ю.Константiнов - з унiверситетами Бонна i Бiлефельда (Нiмеччина).
  Кафедра iнтегральних та диференцiальних рiвнянь має спiльнi науковi роботи з:
 • унiверситетами Угорщини,
 • унiверситет м.Мiшкольц,
 • унiверситетами Стокгольмським, Софiйським, Московським та Тбiлiським унiверситетами та унiверситетом м.Салерна;
 • Доц. О.В. Капустян - з Мурсiйським унiверситетом (Iспанiя);
 • також пiдтримуються зв'язки з Мiчiганським унiверситетом (США).
  Кафедра теоретичної та прикладної механiки має спiльнi науковi роботи з:
 • Фiзико-хiмiчним iнститутом Ядерної промисловостi Китаю (КНР).
  Кафедра загальної математики:
 • Проф.Таран Є.Ю. - з унiверситетом Країни Баскiв м.Бiльбао (Iспанiя).

Зарубiжнi вiдрядження наукових працiвникiв:

  Кафедра математичної фiзики:
 • проф. Самойленко В.Г. - Нiмеччина, м.Юлiх, Науково-дослiдницький центр, 8 по 12 листопада 2003 р., семiнар Iнституту медицини;
 • проф. Мельник Т.А. - Англiя, Лондон, Iнститут математики iменi Iсаака Ньютона при Кембрiджському унiверситетi, 6-12 квiтня 2003 р., Європейська конференцiя "Multiscale Modelling, Multiresolution and Adaptivity";
 • ас. Ловейкiн А.В., мол. наук. спiвр Самойленко Ю.I. - Росiя, Санкт-Петербург, державний полiтехнiчний унiверситет (IV мiжнародна конференцiя "Tools for Mathematical Modeling" (MathTools' 2003). С.-Петербург, 23-28 червня 2003 р.).
  Кафедра математичного аналiзу:
 • проф. I.О. Шевчук: 2 тижнi в унiверситетi Тель-Авiва (травень 2003 р.).
 • А. Бондаренко –спiльна аспiрантура з унiверситетом Тулона i Вара (Францiя).
 • Проф. О.Г. Кукуш:
  У сiчнi-лютому 2003 р. вiдвiдував Малардален унiверситет, Вастерос, Швецiя;
  У сiчнi 2003 р. зробив доповiдь на семiнарi проф. Сiльвестрова у Вастеросi, Швецiя, а також зробив 2 доповiдi в Унiверситетi Упсали, Швецiя.
 • Доц. О.Ю. Константiнов вiдвiдував з науковим вiзитами та виступав з доповiдями в унiверситетах Бонна (березень та листопад 2003 р.) i Бiелефельда (липень 2003 р.).
 • Доц. Курченко О.О.: Мiжнародна конференцiя "Днi дробового броунiвського руху", Гельсинки, 25-26 вересня 2003 р.
 • Ас. Шевченко Г.М.: Мiжнародна конференцiя - Едiнбург, Велика Британiя.
  Кафедра теорiї ймовiрностей та математичної статистики:
 • Проф. Ю.С. Мiшура: Москва, Гельсинки.
 • Проф. Козаченко Юрiй Васильович, ас. Василик Ольга Iванiвна: Гельсiнкi, Гельсiнкський унiверситет (Фiнляндiя), участь в мiжнароднiй конференцiї.
 • Доц. Оленко Андрiй Якович: Унiверситет Ватерлоо (Канада); Унiверситет Рiєкi (Хорватiя).
  Кафедра теоретичної та прикладної механiки:
 • проф. В.В.Мелешко: University of Illinois at Urbana-Champaign; Harvard University, University of Washington.
 • доц. Зражевський Г .В.: University of Florida - USA.
  Кафедра диференцiальних та iнтегральних рiвнянь:
 • проф. Перестюк М.О.: Угорщина, м.Мiшкольц, унiверситет; Швецiя, Стокгольмський унiверситет; Iталiя, м.Салерна, унiверситет.
  Кафедра алгебри та математичної логiки:
 • Проф. Дрозд Ю.А. (Унiверситет Кайзерслаутерна, Нiмеччина, жовтень-грудень 2003 р.);
 • Проф. Сущанський В.I. (Сiлезький технiчний унiверситет, Польща, квiтень 2003 р.);
 • Доц. Ганюшкiн О.Г. (Унiверситет м.Упсала, Швецiя, квiтень 2003 р.);
 • Доц. Овсiєнко С.А. (Унiверситет Упсала, Швецiя, травень 2003 р., Унiверситет м.Сiдней, Австралiя, жовтень 2003 р.);
 • Ас. Кудрявцева Г.М. (Унiверситет м.Монреаль, Канада, липень 2003 р.);
 • Ас. Безущак О.О. (Унiверситет м.Упсала, Швецiя, листопад 2003 р.);
 • Ас. Олiйник А.С. (Унiверсистет Вiннiпегу, Канада, травень 2003 р.).
  Кафедра геометрiї:
 • Проф. В.В.Кириченко - Ustron Polana, Poland; м. Тула; Chisinau, Moldova.
  Кафедра загальної математики:
 • Проф.Таран Є.Ю.: New Delhi, India; Toulouse, France.

Науковi працiвники, якi працювали за контрактом — 1 (Асистент Некрашевич В.В.)
Кiлькiсть вчених-iноземцiв, якi були прийнятi на факультетi — 13.