Анонс

Конференції, школи, семінари


Оліміпада з кількісних методів в економіці:
07 грудня 2017р. - перший тур (онлайн)
15 грудня 2017р. - фінальний тур (Київська школа економіки) Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

3 + 0 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Про спеціальність "комп’ютерна механіка"

"Механіка" - це фундаментальна природнича наука, яка використовує досягнення математичної науки для опису поведінки систем, що складаються з твердих і пружних тіл, рідин, газів, керування їх рухом. За методами дослідження механіка відрізняється від інших розділів фізики саме насиченістю математичних засобів для досягнення результатів. В останні часи через ускладнення об’єктів дослідження математичні проблеми розв’язуються з широким використанням комп’ютерних методів. Для багатьох досліджень використовуються також експериментальні методи, для обробки яких використовуються математичні і ком’ютерні засоби. Спеціальність механіка і комп’ютерна механіка відрізняються за задачами і програмами навчання від спеціальності прикладна механіка, інженерна механіка, які є галузями інженерних наук і орієнтовані більше на вирішення конструкторських і технологічних проблем складних механічних об’єктів. Звичайними об’єктами вивчення механіки є енергетичні і транспортні системи, елементи транспортної і будівельної інфраструктури, збройні системи, різни природні та техногенні явища, різноманітні елементи конструкцій та їх коливання, розробка та застосування новітніх матеріалів («розумні» матеріали, нанокомпозити тощо) та конструкцій з них, моніторинг поточного стану відповідальних елементів конструкцій енергетичних і транспортних систем з обґрунтованим переглядом терміну безпечної експлуатації об’єктів техніки, керування рухом транспортними засобами, режимами експлуатації енергетичних систем.

"Комп’ютерна механіка" - це поєднання традиційної навчальної програми з механіки, що включає теоретичну і прикладну механіку, механіку пружних тіл, механіку рідини, газу та плазми, але об’єднану з сучасними можливостями комп’ютерного моделювання, використанням комп’ютерних засобів для вирішення найбільш складних задач, з представленням результатів для фахівців інших галузей в найбільш сприятливому для впровадження в практику вигляді. Це також вміння працювати на спеціалізованих математичних і науково-технічних пакетах прикладних програм, якими користуються в світі спеціалісти в галузі розробки і експлуатації складних механічних систем.

Основу освітньої програми складають курси, орієнтовані на вивчення:

  • математики, спрямованої на вирішення прикладних задач (загальний обсяг математичних курсів значно переважає обсяг вивчення математики при навчанні за інженерними напрямками);
  • класичних і сучасних розділів механіки, які найбільш часто використовуються в дослідженні сучасних наукових і науково-технічних задач;
  • вивчення засобів комп’ютерної математики, теорії алгоритмів, основ програмування і роботи в інтегровних математичних середовищах для практичного рішення прикладних задач;
  • вивчення найбільш актуальних напрямків досліджень в галузі сучасної механіки;
  • ознайомлення з експериментальними методами механіки і демонстрацією основних механічних явищ експериментальними засобами;
  • мов програмування (C/C++,  Java, спеціалізовані  математичні і науково-технічних пакети прикладних програм);
  • поглиблене вивчення англійської мови.

Навчання передбачає великий обсяг самостійної роботи, що дозволяє з допомогою викладачів поглиблено вивчити розділи, найбільш цікаві студентові.

Основні напрямки працевлаштування випускників:

1. ІТ компанії в Украіні та за кордоном.
2. Робота в провідних виробничих об’єднаннях аеро-космічної галузі (АНТК «Антонов», ДКП «Арсенал» та інш.), приватних компаніях, що обслуговують авіаційну галузь («УкрПрогресТех» та інш.), в енергетичній галузі (НАЕК «Енергоатом України», підрозділи виробництва і розподілу енергії, підприємства транспортування нафти і газу).
3. Компанії, які займаються питаннями моделювання екології та природних явищ.
4. Науково-дослідні інститути, науково-дослідні підрозділи вузів, галузеві наукові центри.
5. Подальше навчання в магістратурі, аспірантурі як в Україні, так і за кордоном.
6. Викладачі вишів України різного рівня акредитації з математики, механіки,  інформаційних наук.