Анонс

Конференції, школи, семінари


Оліміпада з кількісних методів в економіці:
07 грудня 2017р. - перший тур (онлайн)
15 грудня 2017р. - фінальний тур (Київська школа економіки) Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

9 + 8 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Про спеціальність «Комп'ютерна статистика та аналіз даних»


Розвиток інформаційних технологій, накопичення величезних обсягів даних, привели до вибухового розвитку методів та алгоритмів їх статистичного аналізу. Відповідно зростає потреба у спеціалістах, здатних застосовувати свої математичні здібності у сфері аналізу, обробки та прогнозування даних. Професія аналітика даних (Data Scientist) вважається однією з найбільш перспективних у ХХІ столітті.

У рамках цієї спеціалізації ви познайомитесь з підходами до збирання і аналізу статистичних даних, побудови моделей випадкових явищ, прогнозування та вироблення рекомендацій на основі таких моделей.

Особливості спеціальності «Комп'ютерна статистика та аналіз даних» (перелік предметів):

  • Математика, спрямована на вирішення прикладних задач (математичний аналіз , багатовимірний аналіз, лінійна алгебра, алгебра, дискретна математика, комбінаторика, математична логіка, теорія ймовірностей, диференціальні рівняння, комплексний аналіз).
  • Статистичний аналіз часових і просторових залежностей (Spatial statistics) – аналіз статистичних даних, що надійшли з різних місць і були отримані у різний час на основі ймовірнісних моделей із застосуванням сучасних комп’ютерних засобів.
  • Математичне моделювання випадкових процесів (Stochastic processes modeling and simulation) – створення математичних моделей для опису розвитку випадкових явищ природи та суспільства та їх комп’ютерна реалізація.
  • Планування вибіркових обстежень (Survey sampling) – методи збору статистичної інформації, розробка ефективних планів та аналіз даних обстежень.
  • Часові ряди (Time series) – методи аналізу послідовних спостережень з метою виявлення та опису залежностей, які дозволяють прогнозувати та робити рекомендації по оптимальному управлінню процесом.
  • Вивчення мов програмування (C/C++, Java, R, SPSS, Phyton).
  • Поглиблене вивчення англійської мови

Навчання передбачає великий обсяг самостійної роботи, що дозволяє з допомогою викладачів поглиблено вивчити розділи, найбільш цікаві студентові..

Основні напрямки працевлаштування випускників:
1. ІТ компанії в Украіні та за кордоном.
2. Банки, фінансові установи, страхові компаніії.
3. Науково-дослідні інститути, науково-дослідні підрозділи вузів, галузеві наукові центри.
4. Подальше навчання в магістратурі, аспірантурі як в Україні, так і за кордоном.
5. Викладачі вишів України різного рівня акредитації з математики, інформаційних наук.