Анонс

Конференції, школи, семінари


11 - 19 січня 2018 року - комісії перескладання зимової екзаменаційної сесії: Завантажити


24 січня - 28 лютого 2018 року - самостійна робота студентів механіко-математичного факультету. Завдання


червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення


Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook

Вхід

19 + 1 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Науковий семінар

При кафедрі загальної математики постійно діє науковий семінар

Тематика:

Предметом розгляду семінару є динамічні системи, що зазнають випадкового впливу. В основному вивчаються випадкові динамічні системи, задані стохастичними рівняннями Іто та рівняннями з узагальненими стохастичними інтегралами.

Досліджуються питання якісної теорії стохастичних рівнянь: стійкість розв'язків, їх асимптотична поведінка, інваріантні множини стохастичних систем.

Розглядаються стохастичні рівняння з малим параметром, для яких обгрунтовуються асимптотичні методи нелінійної механіки.

Вивчаються питання оптимального керування стохастичними системами.

Керівники семінару:

проф. Станжицький О.М.,
проф. Кулініч Г.Л.

ОГОЛОШЕННЯ

У п’ятницю, 02.06.2017 о 14:10 в ауд. 203  відбудеться

засідання

НАУКОВОГО СЕМІНАРУ

кафедри загальної математики

Тема доповіді:

«ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ З МАКСИМУМОМ»

(за матеріалами канд. дис.)

Доповідач: Сапожнікова Катерина Юріївна

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Останні засідання:

 • 12.04.2017, Сиротенко А.В. «Про обмежені та інтегровні зі степенем p розв'язки різницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі»
 • 01.03.2017, Лаврова О.Є. «Задачі оптимального керування для диференціальних рівнянь на часових шкалах»
 • 30.11.2016, Самойленко І.В. «Диференціальні рівняння з імпульсним впливом в умовах апроксимації Леві»
 • 09.11.2016, Гончар І.В. «Обмежені та сумовні розв’язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта»
 • 19.10.2016, Русіна А. В.  «Наближені регулятори для нескінченновимірних систем зі швидко коливними коефіцієнтами»(за мат. канд. дис.)
 • 14.09.2016, Боднарчук І. М.  «Регулярність розв’язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами»(за мат. канд. дис.)
 • 18.06.2015, Горбань Н. В. (Інститут прикладного та системного аналізу НТУУ (КПІ)) «Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв'язних еволюційних систем»(за мат. канд. дис.)
 • 14.05.2015, Клопот О.М. (Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова) «Асимптотична поведінка розв'язків диференціальних рівнянь із правильно змінними нелінійностями»(за мат. канд. дис.)
 • 16.04.2015, Міненко Роман Вадимович (Криворізький національний університет) «Оптимізаційні методи стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками (на прикладі рудно-пошукових задач)»(за мат. канд. дис.)
 • 6.04.2015, Шатирко Андрій Володимирович (ф-т кібернетики КНУ) «Якісний аналіз слабконелінійних функціонально-диференціальних систем спеціального вигляду»(за мат. докт. дис.)
 • 22.12.2014 Сливка-Телещак Г.І. (Ужгородський нац. ун-т) «Задачі математичної фізики з випадковими факторами»(за мат. докт. дис.)
 • 01.12.2014 Тимошенко О.А. (НТУУ (КПІ)) «Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь»(за мат. канд. дис.)
 • 26.05.2014 Шевцова О.Н. (НТУУ (КПІ))«Вихревые структуры в мезоскопических сверхпроводниках 2-го рода»
 • 16.04.2014 Дрозденко Віталій Олександрович (НПУ ім. М.П. Драгоманова) «Методи підрахунку вартості страхових контрактів при відомих розподілах функцій збитків»
 • 10.02.2014 Санікідзе Т.А. (ІПММ НАНУ, Донецьк) «Якісні властивості розв'язків нестаціонарних систем теорії магнетизму» (за мат. канд. дисертації)
 • 9.12.2013 Портенко М.І. «Про одну задачу на екстремум для процесів броунівського руху з переносами»
 • 9.12.2013 Дороговцев А.А. «О законе повторного логарифма для случайных отображений»
 • 9.12.2013 Наконечний О.Г. «Задачі оцінювання та оптимізації для стохастичних диференціальних рівнянь із змінною структурою»
 • 9.12.2013 Мішура Ю.С. «Асимптотична поведінка та статистичне оцінювання для дифузійних процесів»
 • 9.12.2013 Кулініч Г.Л. «Про граничну поведінку функціоналів інтегрального типу від нестійких розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь»
 • 22.10.2013 Посашкова Світлана Володимирівна «Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідними неліпшицевими коефіцієнтами дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом» (за мат. канд. дис.)
 • 10.09.2013 Oleksandr Misiats (Purdue University, West Lafayette, IN, USA) «Vortices in Ginzburg-Landau superconductivity model»
 • 18.06.2013 Мельник С.А. (ІПММ НАНУ, Донецьк) «Динаміка розв’язків деяких стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу» (за мат. докт. дис.)
 • 17.06.2013 Самойленко О.О. «Існування оптимальних керувань для деяких класів стохастичних систем»
 • 27.05.2013 Карпенко О.В. (НТУУ «КПІ»)«Якісний зв’язок між властивостями розв’язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь»
 • 21.05.2013 Онищук Василь Варфломійович (КНУ імені Тараса Шевченка, географічний факультет) «Розв’язок системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки розвитку інтенсивності руслових процесів»
 • 29.04.2013 Вовчанський М.Б. (Інститут математики НАН України) «Аналог формули Троттера для броунівської сітки»
 • 25.04.2013 Журавльов Валерій Пилипович (Житомирський національний агроекологічний університет) «Узагальнено-оборотні оператори та нормально розв’язні крайові задачі у банахових просторах» (за мат. докт. дис.)
 • 18.03.2013 Працьовитий Микола Вікторович «Функції із щільною множиною особливостей та їх фрактальні властивості»
 • 16.01.2013 Бойцова Ірина Аркадіївна (Одеський державний екологічний ун-т)
  «Асимптотичні методи розв’язування задач оптимального керування зі швидкими і повільними змінними» (продовження, за мат. канд. дис.)
 • 24.12.2012 Самойленко Олена «Коефіцієнтні умови існування оптимального керування для систем диференціальних рівнянь»
 • 20.12.2012 Бойцова Ірина Аркадіївна (Одеський державний екологічний ун-т)
  «Асимптотичні методи розв’язування задач оптимального керування зі швидкими і повільними змінними» (за мат. канд. дис.)
 • 19.11.2012 Браточкіна Анастасія «Стохастичні диференціальні рівняння на часових шкалах»
 • 05.11.2012 Станжицький О.М. «Рівняння на часових шкалах»
 • 01.10.2012 Шкляр Т.Б. «Дослідження якісної поведінки розв’язків
  еволюційних включень» (за мат. канд. дис.)
 • 14.05.2012 Городня Д.М. Слабкі розв’язки задачі Коші для хвильових рівнянь зі стохастичними мірами (за мат. канд. дис.)
 • 07.05.2012 Шкляр Т.Б. «Дослідження якісної поведінки розв’язків неавтономних еволюційних включень» (за матеріалами канд. дис.)
 • 26.03.2012 Боднарчук С.В. «Локальні властивості розподілів розв’язків
  стохастичних диференціальних рівнянь з шумом Леві» (за мат. канд. дис.)
 • 27.02.2012 Самойленко Олена Олександрівна «Про існування оптимального керування стохастичними диференціальними рівняннями»
 • 15.02.2012 Шатковська Катерина Валеріївна«Асимптотичне інтегрування вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням аргументу»
 • 16.01.2012 Пасюк Катерина Василівна «Нескінченновимірні інваріантні тори зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь» (за мат. канд. дис.)
 • 28.12.2011 Єршов А.В. «Граничні теореми для випадкових ламаних» (за мат. канд. дис.)
 • 14.12.2011 Зубченко В.П. «Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами» (за мат. канд. дис.)
 • 23.11.2011 Александрова Ольга Валеріївна «Симетрійний аналіз систем
  стохастичних диференціальних рівнянь Іто» (за мат. канд. дис.)
 • 16.11.2011 Новак Ірина Григорівна «Асимптотична поведінка та коливність розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь» (за мат. канд. дис.)
 • 27.04.2011 Іващук Олександр Вікторович«Періодичні розв’язки системи рівнянь з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу»
 • 13.04.2011 Стецюк Олена Дмитрівна «Асимптотичний аналіз математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора із зовнішнім випадковим збуренням»
 • 7.04.2011 Касьянова Валерія Анатоліївна «Асимптотичне зображення розв’язків нелінійного диференціального рівняння другого порядку з нелінійностями, асимптотично близькими до степеневих» (за мат. канд. дис.)
 • 16.03.2011 Щоголев Сергій Авенірович «Про розв'язки квазілінійних диференціальних систем,що зображуються рядами Фур'є з повільно змінними параметрами» (за мат. докт. дис.)
 • 9.03.2011 Самусенко Петро Федорович «Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями»
 • 24.11.2010 Ільченко О.В. «Про існування та єдиність узагальнених розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з випередженням»
 • 03.11.2010 Темешева Світлана Маратівна «Метод параметризації дослідження і розв'язання нелінійних крайових задач» (за мат. канд. дис.)
 • 27.10.2010 Гончар М.С. «Теорема про капіталізацію банків»
 • 02.06.2010 Новак І.Г. «Асимптотична поведінка слабко нелінійних стохастичних систем у випадку нестійкої лінійної частини»
 • 21.04.2010 Вереш К. «Параболічні рівняння з випадковими факторами»
 • 31.03.2010 Конаровський В.В. «Про одну систему взаємодіючих дифузійних частинок»
 • 24.03.2010 Капустян О.В. «Атрактори в класі екстремальних розв’язків для нескінченновимірних динамічних систем»
 • 8.12.2009 Горбань Наталія Володимирівна «Глобальний атрактор рівняння реакції-дифузії в необмеженій області з багатозначною нелінійністю»
 • 20.10.2009 Кузьменко Борис Володимирович «Математичне моделювання процесу самозаймання пиловугільних сумішей» (за мат. монографії)
 • 22.09.2009 Єршов А.В. «Граничні теореми для випадкових ламаних»
 • 8.09.2009 Мельник Ольга Олександрівна «Структурно-феноменологічна реологія загрегованих магнітних рідин» (за мат. канд. дис.)
 • 27.05.2009 Новак І.Г. «Коливність розв’язків лінійних стохастичних рівнянь»
 • 20.05.2009 Сукретна А.В. «Наближений обмежений синтез для однієї слабо нелінійної крайової задачі»
 • 25.03.2009 Новак І.Г. «Осциляційні властивості розв’язків лінійних рівнянь Іто другого порядку»
 • 4.03.2009 Качанова І.О. «Граничні теореми для обернених стохастичних рівнянь»
 • 19.02.2009 Крикун І.Г. «Граничні теореми для розв'язків стохастичних рівнянь з локальним часом»
 • 28.01.2009 Станжицький О.М. «Асимптотична еквівалентність стохастичних систем»
 • 9.12.2008 РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ПРИСВЯЧЕНЕ 70-РІЧЧЮ ПРОФЕСОРА КУЛІНІЧА Г.Л.
  Портенко М.І. «Про один клас граничних теорем Г.Л. Кулініча»
  Дороговцев А.А. «Ентропія для потоків з сингулярностями»
  Махно С.Я. «Узагальнення теореми Г.Л. Кулініча для стохастичних диференціальних рівнянь»
  Копитко Б.І. «Дифузійні процеси з розривними локальними характеристиками руху»
  Булдигін В.В. «Про асимптотичну поведінку розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь»
  Мішура Ю.С. «Швидкість збіжності Ойлерових наближень розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь»
  Кулініч Г.Л. «Асимптотичні задачі теорії стохастичних диференціальних рівнянь»