Анонс

Конференції, школи, семінари

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

3 + 3 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Про кафедру геометрії, топології і динамічних систем

Кафедра забезпечує викладання таких курсів: Аналітична геометрія (бакалаври, 1-й курс), Диференціальна геометрія та топологія (бакалаври, 2-й курс), Диференціальна геометрія та тензорний аналіз (бакалаври, 2-й курс), Вступ до топології многовидів (бакалаври, 3-й курс), Алгоритмічні та комп'ютерні методи в топології (бакалаври, 3-й курс), Геометрія динамічних систем (бакалаври, 4-й курс), Основи сучасної геометрії (бакалаври, 4-й курс), Сучасна топологія (магістри, 1-й курс), Симплектична геометрія та гамільтонові системи (магістри, 2-й курс) і т. д.

Викладачі кафедри досліджують актуальні проблеми теорії нелінійних динамічних систем на многовидах, топології гладких функцій, маловимірної топології, теорії диференціально-операторних і різницево-операторних рівнянь та їхніх стохастичних аналогів, теорії кілець і модулів, теорії зображень, гомологічної алгебри тощо.

Співробітники кафедриі, що працюють на постійній основі
Ігор Остапович Парасюк – завідувач кафедри, професор, доктор наук [нелінійні системи на многовидах, КАМ-теорія, інваріантні многовиди динамічних систем, динамічні біфуркації, сингулярні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь]
Олександр Олегович Пришляк – професор, доктор наук [топологія гладких функцій і динамічних систем на маловимірних многовидах]
Віктор Миколайович Журавльов – доцент, кандидат наук [теорія кілець і модулів, теорія черепичних порядків]
В'ячеслав Михайлович Бабич – доцент, кандидат наук [загальна топологія, теорія зображень і гомологічна алгебра]
Світлана Володимирівна Білун – асистент, кандидат наук [теорія асоціативних алгебр, теорія алгебр Лі, теорія Морса]
Ірина Миколаївна Циганівська – асистент, кандидат наук [теорія графів, теорія кілець]
Світлана Іванівна Хоменко – інженер.
Наталія Вікторівна Гриценко – інженер науково-дослідної групи.
Запрошені викладачіі
Михайло Федорович Городній – декан механіко-математичного факультету, професор, доктор наук [теорія диференціально-операторних і різницево-операторних рівнянь та їхніх стохастичних аналогів]
Сергій Іванович Максименко – завідувач лабораторії топології відділу алгебри і топології Інституту математики Національної академії наук України, провідний науковий співробітник, доктор наук [маловимірна, диференціальна і алгебраїчна теорія гомотопій, динамічні системи і теорія особливостей]

15 березня 2017 року15 березня 2017 року

Кафедра геометрії 15 листопада 2011 року15 листопада 2011 року

Професори кафедри геометрії15 листопада 2011 року