Анонс

Конференції, школи, семінари

Щосуботи - для студентів та абітурієнтів- Business-Leader School KNU. Реєстрація

Щовівторка - для аспірантів 1 року навчання “Математичні основи і технології систем програмного забезпечення та алгоритми”. Запрошення

Щосереди - факультативний курс «Основи моделювання в SAS Enterprise Miner». Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Вхід

13 + 5 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Програми курсів

2011 рік

Диференціальна геометрія та топологія. Робоча навчальна програма дисципліни циклу професій­ної підготовки фахівців освітньо-кваліфікацій­ного рівня «бака­лавр» для студен­тів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6.040205 «Статистика»
Диференціальна геометрія та тензорний аналіз. Робоча навчальна програма дисципліни циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6.040202 «Механіка»
Додаткові розділи сучасної топології. Робоча навчальна програма дисципліни циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності  7.04020101 «Математика»

 

2010 рік

Диференціальна геометрія та топологія. Робоча навчальна програма дисципліни циклу професій­ної підготовки фахівців освітньо-кваліфікацій­ного рівня «бака­лавр» для студен­тів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6.040205 «Статистика»
Категорії моду­лів. Робоча навчальна програма дисципліни циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 8.04020101 «Ма­тематика»
Додаткові розділи топології. Робоча навчальна програма дисципліни циклу про­фесійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності  7.04020101 «Математика»
Додаткові розділи топології. Робоча навчальна програма дисципліни циклу про­фесійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів V курсу заочної форми навчання спеціальності  6.040201 «Математика»

2009 рік

Робоча навчальна програма дисципліни «Диференціальна геометрія та топологія» для студентів спеціальності 6.040201 «Ма­тематика» (заоч­не відділення)
Робоча навчальна програма дисципліни «Елементи теорії категорій» для студентів спеціальності 6.040201 «Математика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Елементи теорії категорій» для студентів спеціальності 6.040201 «Математика» (заочне відділення)
Робоча навчальна програма дисципліни «Категорії модулів» для студентів спеціаль­ності 8.04020101 «Математика»
Програма дисципліни вільного вибору за блоком «Елементи теорії зображень» для студентів VІ курсу заочного відділення спеціальності «мате­матика»
Робоча програма з дисципліни «Елементи теорії зображень» для студентів VІ курсу заочного відділення спеціальності «мате­матика»

2008 рік

Програма норма­тивного курсу «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів 3-4 курсів заочного відділення спеціальності «математика»
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів 3 курсу заочного відділення спеціальності «математика» (сем. 1)
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів 4 курсу заочного відділення спеціальності «математика» (сем. 2)
Програма спеціального курсу «Елементи теорії категорій» для студентів І курсу магістратури спеціальності «математика»
Робоча програма з дисципліни «Елементи теорії категорій» для студентів І курсу магістратури спеціальності «математика»
Програма дисципліни вільного вибору за блоком «Геометричні методи в теорії зображень» для студентів V курсу заочного відділення спеціальності «математика»
Робоча програма з дисципліни «Геометричні методи в теорії зображень» для студентів V курсу заочного відділення спеціальності «математика»
Програма науко­вого семінару «Гладкі многовиди» для студентів 5 курсу спеціальності «мате­матика»
Робоча програма з дисципліни «Гладкі многовиди» для студентів 5 курсу спеціальності «мате­матика»
Програма спеціального курсу «Теорія Моріти» для студентів 6 курсу заочного відділення спеціальності «мате­матика»
Робоча програма з дисципліни «Теорія Моріти» для студентів 6 курсу заочного відділення спеціальності «мате­матика»

2007 рік

Робоча навчальна програма дисципліни «Диферен­ціальна геометрія та топологія» для студентів спеціальності 6.040201 «Математика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Диферен­ціальна геометрія та тензорний аналіз» для студентів спеціальності 6.040202 «Механіка»
Програма дисципліни вільного вибору за блоком «Елементи теорії категорій» для студентів ІІІ курсу спеціальності «математика»
Робоча програма з дисципліни «Елементи теорії категорій» для студентів ІІІ курсу спеціальності «математика»
Програма дисципліни вільного вибору за блоком «Елементи теорії категорій» для студентів ІV курсу спеціальності «математика» (за­очне відділення)
Робоча програма з дисципліни «Елементи теорії категорій» для студентів ІV курсу спеціальності «математика» (за­очне відділення)
Програма спеціального курсу «Теорія Моріти» для студентів І курсу магістра­тури спеціально­сті «математика»
Робоча програма з дисципліни «Теорія Моріти» для студентів І курсу магістра­тури спеціально­сті «математика»
Програма дисципліни вільного вибору за пропо­зицією кафедри «Теорія Моріти» для студентів VІ курсу спеціальності «мате­матика» (заочне відділення)
Робоча програма з дисципліни «Теорія Моріти» для студентів VІ курсу спеціальності «мате­матика» (заочне відділення)

2006 рік

Робоча навчальна програма дисципліни «Аналітична геометрія» для студентів І курсу спеціальності 6.040201 «Математика»
Робоча програма з дисципліни «Аналітична геометрія»для студентів І курсу спеціальності «Математика» (І сем.)
Робоча програма з дисципліни «Аналітична геометрія»для студентів І курсу спеціальності «Математика» (ІІ сем.)
Програма дисципліни вільного вибору за блоком «Геометричні методи у теорії зображень» для студентів ІV курсу спеціальності «Математика»
Робоча програма з дисципліни «Геометричні методи у теорії зображень» для студентів ІV курсу спеціальності «Математика»
Програма з нормативного курсу «Диференціальна геометрія та топологія» для студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності «Мате­матика» (заочне відділення)
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів ІІІ-ІV курсів спеціально­сті «Математика» (заочне відділення) (І сем.)
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів ІІІ-ІV курсів спеціально­сті «Математика» (заочне відділення) (ІІ сем.)

2005 рік

Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «математика» (І сем.)
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «математика» (ІІ сем.)
Програма з нормативного курсу «Аналітична геометрія» для студентів І курсу спеціальності «математика»
Робоча програма з дисципліни «Аналітична геометрія» для студентів І курсу спеціальності «математика» (І сем.)
Робоча програма з дисципліни «Аналітична геометрія» для студентів І курсу спеціальності «математика» (ІІ сем.)

2004 рік

Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «математика» (І сем.)
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «математика» (ІІ сем.)
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та тен­зорний аналіз» для студентів ІІ курсу спеціаль­ності «механіка»
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «статистика»

2003 рік

Робоча програма з дисципліни «Аналітична геометрія» для студентів І курсу спеціальності «математика» (І сем.)
Робоча програма з дисципліни «Аналітична геометрія» для студентів І курсу спеціальності «математика» (ІІ сем.)
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «математика» (І сем.)
Робоча програма з дисципліни «Диференціальна геометрія та то­пологія» для студентів ІІ курсу спеціальності «математика» (ІІ сем.)
Робоча програма з дисципліни «Геометрія» для учнів 11 класу спеціальності «економіка» Українського гуманітарного ліцею (І сем.)
Робоча програма з дисципліни «Геометрія» для учнів 11 класу спеціальності «економіка» Українського гуманітарного ліцею (ІІ сем.)