Персоналії: Шевчук Ігор Олександрович

Шевчук Ігор Олександрович

Посада
завідувач кафедри математичного аналізу, професор
Вчений ступінь
Доктор фізико-математичних наук
Наукові результати
побудував теорію формозберігаючого наближення монотонних та кусково-монотонних функцій многочленами; розвинув теорію продовження функцій, отримав вагомі результати в теорії наближення функцій комплексної змінної та граничних задачах.
Нагороди
Проф. І.О. Шевчуку присуджені премія ім. М.М. Крилова президії НАН України (1991 р.) та республіканська премія ім. М. Островського (1980р.).