Анонс

Конференції, школи, семінари

червень-серпень 2018 року - Літня школа в CERN, IT projects, для студентів від 3 курсу. Запрошення

Продовжується студентське опитування, що розроблене групою фахівців міжнародного рейтингу U-Multirank. Запрошення

Формула успіху

Діма Охонько Сіетл, Facebook
Марія Королюк Лондон, Advance Analytics

Вхід

1 + 0 =
x

#{title}

#{text}

Ви є тут

Завдання для самостійної роботи студентів на період з 24 січня по 28 лютого 2018 року

Завдання для самостійної роботи студентів механіко-математичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

на період з 24 січня по 28 лютого 2018 року за курсами та освітніми програмами (ОП)

  1 курс
   ОП "математика"
   ОП "комп'ютерна математика"
   ОП "комп'ютерна механіка"
   ОП "математика (освіта)"
   ОП "статистика"
  2 курс
  3 курс
   ОП "математика"
   ОП "механіка"
   ОП "статистика"
   І н о з е м н а       м о в а (факультативний курс для всіх ОП)
  4 курс
   ОП "математика"
   1. Sobolev spaces and generalized solutions of mathematical physics tasks
   2. Алгебраiчна теорiя графiв i напiвгруп
   3. Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь
   4. Вейвлет-аналiз
   5. Вибрані питання теорії диференціальних рівнянь
   6. Геометрiя динамiчних систем
   7. Додатковi роздiли математичноi статистики
   8. Коливнi_стохастичнi_системи
   9. Комбiнаторний_аналiз
   10. Математика у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання
   11. Математичне моделювання випадкових середовищ за допомогою стохастичних диференціальних рівнянь
   12. Методи обчислень
   13. Додаток до "Методи обчислень"
   14. Моделювання випадкових величин і процесів
   15. Науковий семiнар
   16. Основи сучасноi геометрii
   17. Спектральна теорія операторів
   18. Сплайн-функції та їх застосування
   19. Стохастичний аналiз
   20. Чисельні методи математичної фізики
   21. Теорія зображень
   22. Теоретична фізика
   23. Українська мова за професійним спрямуванням
   24. І н ф о р м а ц і й н и й       д о д а т о к (дисципліни ІІ семестру 2017-18 н.р.: загальні, за спеціалізаціями)
   ОП "механіка"
   ОП "статистика"
   І н о з е м н а       м о в а (факультативний курс для всіх ОП)
  1 курс магістратури
   ОП "математика"
   ОП "актуарна та фінансова математика""
   ОП "комп'ютерна механіка"
   ОП "математична економіка та економетрика"
   ОП "теоретична та прикладна статистика"
   "ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА" (для всіх ОП)