Парасюк Ігор ОстаповичПарасюк Ігор Остапович

pio@univ.kiev.ua

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Учене звання: професор

Посада: завідувач кафедри геометрії, топології і динамічних систем

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (1970 - 1975),

Аспірантура при кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь цього університету (1975 - 1978).

Кандидатська дисертація «Побудова і дослідження квазіперіодичних розв’язків деяких класів диференціальних рівнянь» (1979), науковий керівник професор А.М. Самойленко.

Докторська дисертація  «Коізотропні інваріантні тори гамільтонових систем» (1995) науковий консультант академік НАН України А.М. Самойленко.

Викладання: "Диференціальні рівняння" (2 курс), "Якісний аналіз нелінійних диференціальних рівнянь" (4 курс), "Аналітико-геометричні методи аналізу нелінійних диференціальних рівнянь" (2 курс магістратури), "Основи сучасної геометрії" (2 курс магістратури). 

Наукова діяльність: нелінійні системи на многовидах, КАМ-теорія, інваріантні многовиди динамічних систем, динамічні буфіркації, сингулярні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь.

Вибрані праці

Відзнаки

Премія для молодих учених АН УРСР (1982). Знак "Відмінник освіти України" (2006), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2009). Державна премія України в галузі освіти (2012).