Завдання для самостійної роботи студентів механіко-математичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
на період з 24 січня по 28 лютого 2018 року
  1 курс
   освітня програма "математика"
   освітня програма "комп'ютерна математика"
   освітня програма "комп'ютерна механіка"
   освітня програма "математика (освіта)"
   освітня програма "статистика"
  2 курс
   освітня програма "математика"
   освітня програма "механіка"
   освітня програма "статистика"
   І н о з е м н а       м о в а (факультативний курс)
  3 курс
   освітня програма "математика"
   освітня програма "механіка"
   освітня програма "статистика"
   І н о з е м н а       м о в а (факультативний курс)
  4 курс
   освітня програма "математика"
   1. Sobolev spaces and generalized solutions of mathematical physics tasks
   2. Алгебраiчна теорiя графiв i напiвгруп
   3. Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь
   4. Вейвлет-аналiз
   5. Вибрані питання теорії диференціальних рівнянь
   6. Геометрiя динамiчних систем
   7. Додатковi роздiли математичноi статистики
   8. Коливнi_стохастичнi_системи
   9. Комбiнаторний_аналiз
   10. Математика у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання
   11. Математичне моделювання випадкових середовищ за допомогою стохастичних диференціальних рівнянь
   12. Методи обчислень
   13. Додаток до "Методи обчислень"
   14. Моделювання випадкових величин і процесів
   15. Науковий семiнар
   16. Основи сучасноi геометрii
   17. Спектральна теорія операторів
   18. Сплайн-функції та їх застосування
   19. Стохастичний аналiз
   20. Чисельні методи математичної фізики
   21. Теорія зображень
   22. І н ф о р м а ц і й н и й       д о д а т о к (дисципліни ІІ семестру 2017-18 н.р.: загальні, за спеціалізаціями)
   освітня програма "механіка"
   освітня програма "статистика"
   І н о з е м н а       м о в а (факультативний курс)
  1 курс магістратури
   освітня програма "математика"
   освітня програма "актуарна та фінансова математика""
   освітня програма "комп'ютерна механіка"
   освітня програма "математична економіка та економетрика"
   освітня програма "теоретична та прикладна статистика"