Освітньо-науковий рівень "Доктор філософії"

Графік навчального процесу для здобувачів освітньо-наукового рівня "Доктор філософії" механіко-математичного факультету на 2016/2017 навчальний рік

Спеціальність Теоретичне навчання Екземенаційна сесія Науково-дослідницька робота
111 Математика, 112 Статистика 01.10.2016-25.11.2016 26.11.2016-02.12.2016 03.12.2016-08.04.2017
113 Прикладна математика 09.04.2017-17.06.2017 18.06.2017-01.07.2017

Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня "Доктор філософії" механіко-математичного факультету у 2016/2017 навчальному році:

Галузь знань 11 Математика та статистика:(українська, англійська мови викладання)

Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня "Доктор філософії" механіко-математичного факультету на 2017-2018 навчальний рік :

  Перелік №1, спеціальності 111 Математика, 112 Статистика, 113 Прикладна математика
  1. Теорія хаосу
  2. Математичні основи захисту інформації
  3. Математична теорія фінансових ринків
  4. ENGLISH ACADEMIC WRITING (Академічне письмо англійською мовою) для аспірантів другого року навчання
.

  Перелік №2, спеціальність 111 Математика:
  1. Algebraic structures of modern mathematics
  2. Discrete structures of modern mathematics
  3. Random processes with applications
  4. Методи глобального аналізу систем нелінійної динаміки
  5. Asymptotic analysis of partial differential equations with small parameter
  6. Gaussian measures in Hilbert space
  7. Ріманова геометрія
  8. Commutative algebra and its applications
  9. Algebraic and geometric methods in modern mathematics
  10. Процеси з довгою памяттю та їхні застосування
  11. Якісна теорія диференціальних рівнянь
  12. Analytic methods of modern mathematical physics
  13. Cплайни та їх застосування
  14. Homology theory
.

  Перелік №2, спеціальність 112 Статистика:
  1. Random processes with statistical applications
  2. Regression models with errors in variables
  3. Фінансові ринки з неперервним часом
  4. Designing experiments and Analyzing data
  5. Asymptotic analysis of statistical algorithms performance
  6. Статистика біологічних даних
  7. Statistics of Gaussian processes
  8. Ризики і оптимізація в актуарній математиці
.

  Перелік №2, спеціальність 113 Прикладна математика:
  1. Проблеми обчислювальної математики
  2. Проблеми математичного моделювання, аналізу та керування в динамічних системах
  3. Елементи теорії випадкових еволюцій
  4. Штучні нейронні мережі в задачах групування інформації
  5. Математичні основи систем підтримки прийняття рішень
  6. Mechanics of coupled fields in material and structural members
  7. Розмірність, подібність, автомодельність
  8. Динаміка конструкцій з рідиною
  9. Проблеми та методи оптимізації
  10. Методи комп'ютерного моделювання та обробки інформації
  11. Операторні алгебри та застосування в квантовій теорії інформації
  12. Стохастичні моделі системного аналізу
  13. Сучасні проблеми і тенденції застосування інформаційних технологій у системному аналізі
  14. Нелінійні динамічні задачі механіки
  15. Variation algorithms in problems of continuum mechanics
  16. Фрактальні уявлення в нелінійній динаміці
.