Циганівська Ірина МиколаївнаЦиганівська Ірина Миколаївна

iratsy80@gmail.com

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: асистент

Освіта: З 1998 по 2003 р. навчалась в Кам’янець-Подільському державному університеті, який закінчила з відзнакою. У 2003-2007 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі геометрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація «Індекси сильно зв'язних орграфів та частково впорядковані множини» (2012), науковий керівник Кириченко Володимир Васильович.

Викладання: практичні заняття з нормативних курсів «Аналітична геометрія» (бакалаври, 1 курс), «Диференціальна геометрія та топологія» (бакалаври, 2 курс), «Диференціальна геометрія та тензорний аналіз» (бакалаври, 2 курс), наукові семінари «Кільця та модулі» (бакалаври, 4 курс).

Наукова діяльність: теорія графів та структурна теорія кілець.

Вибрані праці